Estimate
film price
Home    Product    LLumar PRIME Stratos™    STRATOS 15 SR HPR

STRATOS 15 SR HPR

STRATOS 15 SR HPR

ข้อมูลฟิล์ม STRATOS 15 SR HPR (STRATOS 15 SR HPR)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 63%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 17%
% การลดรังสี UV >99%
% การสะท้อนแสง 5%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม