Estimate
film price
Home    Product    LLumar PRIME Stratos™    STRATOS 30 SR HPR

STRATOS 30 SR HPR

ข้อมูลฟิล์ม STRATOS 30 SR HPR ()
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 32%
% การลดรังสี UV >99%
% การสะท้อนแสง 6%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม