ประเมิน
ราคาฟิล์ม

AIR 65 GN SR HPR

เขียว

ข้อมูลฟิล์ม AIR 65 GN SR HPR (เขียว)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 43%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 63%
% การลดรังสี UV 99.9%
% การสะท้อนแสง 8%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม