ประเมิน
ราคาฟิล์ม
ฟิล์มรถยนต์
ลูมาร์ ฟิล์มกรองแสง (PRIME)
ลูมาร์ ฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ (PPF)
ลูมาร์ ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ฟิล์มตกแต่ง
เพิ่มดีไซน์ความสวยงามให้บานกระจกธรรมดาภายในบ้าน คอนโด สำนักงาน หรืออาคารต่างๆ ได้อย่างมีสไตล์ ด้วยฟิล์มตกแต่งอาคาร "ลามิน่า ลูมาร์" ที่ช่วยลดแสงจ้า สร้างความเป็นส่วนตัวที่แตกต่าง ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทนทาน คุ้มค่า มีหลากสีสัน หลาย Pattern เหมาะกับบ้านและอาคารสมัยใหม่ 
คุณสมบัติฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูมาร์ เมื่อติดตั้งกับกระจกในความหนา 3 มิลลิเมตร % ค่าส่งผ่านพลังงาน % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % ค่าสัมปสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม % การลดรังสี UV % การลดความร้อนจากแสงแดด
NRMPS2 (Frosted) 67 69 120 0.82 98 28
RMPS2 (Silver) 13 16 60 0.24 99 79
NRMMPS3 (Black) 0 0 13 0.32 100 72
NRMWPS3 (White) 10 7 58 0.25 99 78
NRMFSSRHPR (Stripes) 72 73 20 0.9 99 21
NRMFBSRHPR (Brand) 63 63 23 0.8 99 30
NRMFSQSRHPR (Squares) 68 69 20 0.87 99 23
NRMFSDSRHPR (Small Dots) 78 82 13 0.94 99 19
FRPSIED SPARKLE 70 73 19 0.85 83 26
DECO RED SR HPR 59 26 8 0.79 98 31
DECO YELLOW RS HPR 73 85 9 0.9 98 22
DECO GREEN SR HPR 46 32 8 0.68 98 41
DECO BLUE SR HPR 61 28 8 0.8 98 30
 

NRMPS2 (Frosted)
 

PMPS2 (Silver)

 

NRMMPS3 (Black)

 

NRMWPS3 (White)

 

NRMFSSRHPR (Stripes)

 

NRMFBSRHPR (Brands)

 

NRMFSQSRHPR (Squares)

 

NRMFSDSRHPR (Small-Dots)

FROSTED (SPARKLE)

 

DECO RED SR HPR

 

DECO YELLOW SR HPR

 

DECO BLUE SR HPR

 

DECO GREEN SR HPR

 
     

NRMPS2 (Frosted)
 

PMPS2 (Silver)

 

NRMMPS3 (Black)

 

NRMWPS3 (White)

 

NRMFSSRHPR (Stripes)

 

NRMFBSRHPR (Brands)

 

NRMFSQSRHPR (Squares)

 

NRMFSDSRHPR (Small-Dots)

 

FROSTED (SPARKLE)

 

DECO RED SR HPR

 

DECO YELLOW SR HPR

DECO BLUE SR HPR

 

DECO GREEN SR HPR