ประเมิน
ราคาฟิล์ม
ฟิล์มรถยนต์
ลูมาร์ ฟิล์มกรองแสง (PRIME)
ลูมาร์ ฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ (PPF)
ลูมาร์ ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ฟิล์มกรองแสง


ฟิล์มกันร้อนสูงยอดนิยม ที่คนรักบ้านยอมรับให้เป็นที่ 1 
ฟิล์มอาคารลามิน่า ลูมาร์ Top Series ฟิล์มกันความร้อนในบ้าน และอาคารคุณภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดฮิตที่เจ้าของบ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน และร้านค้านับหมื่นโครงการทั่วไทยเจาะจงเลือกติดตั้ง ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม Nano Metalic Spultering + UV Absorber ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้จริงกว่า 70% กันยูวีมากกว่า 99% ป้องกันการแตกกระจายของเศษกระจกได้ดีเยี่ยม ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

9 เหตุผล ฟิล์มอาคาร "ลามิน่า ลูมาร์"
ได้รับความนิยมสูงสุดเป็น อันดับ 1

ลดความร้อนจากแสงแดดได้สูงสุดกว่า 70%
ป้องกันรังสี UVA, UVB ที่เป็นสาเหตุทำให้ผิวเกิดฝ้า กระ และมะเร็งผิวหนังได้กว่า 99%
ลดความเครียดของดวงตาจากแสงจ้าได้กว่า 90% ให้รู้สึกสบายตาตลอดวัน
ลดค่าไฟ และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ช่วยลดการแตกกระจายของเศษกระจก และลดโอกาสการถูกโจรกรรมได้
โปร่งสบายให้ความเป็นส่วนตัว ไม่บดบังทัศนวิสัยภายนอก
ชะลอความเสื่อม และซีดจางของเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
เคลือบสารกันรอยขีดข่วนเพื่อให้ดูแลง่าย มีฟิล์มหลากรุ่นให้เลือกตามสไตล์เจ้าของบ้าน
ให้บ้านและอาคารดูสวยเงางามเหมือนใหม่อยู่เสมอ รับประกันยาวนาน 7 ปี

รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  % การสะท้อนแสง
TOP45NXSRPS นิวทรัลสกาย 49 44 99 11
TOP35BKSRPS ไลท์สกาย 51 34 99 10
TOP20CSRPS ดีฟคลาวด์ 48 21 99 8
TOP20RBGSRPS นิวทรัลกรีน 56 20 99 8
TOP05BKSRPS ดีฟเอิร์ธ 60 10 99 8
TOP05NSRPS นิวทรัลเอิร์ธ 70 12 99 32
TOP45NXSRPS
สี นิวทรัลสกาย
% การลดความร้อนจากแสงแดด 49
% แสงส่องผ่าน 44
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 11
TOP35BKSRPS
สี ไลท์สกาย
% การลดความร้อนจากแสงแดด 51
% แสงส่องผ่าน 34
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 10
TOP20CSRPS
สี ดีฟคลาวด์
% การลดความร้อนจากแสงแดด 48
% แสงส่องผ่าน 21
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
TOP20RBGSRPS
สี นิวทรัลกรีน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 56
% แสงส่องผ่าน 20
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
TOP05BKSRPS
สี ดีฟเอิร์ธ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% แสงส่องผ่าน 10
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
TOP05NSRPS
สี นิวทรัลเอิร์ธ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 70
% แสงส่องผ่าน 12
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 32
TOP45NXSRPS
สีนิวทรัลสกาย
 
TOP35BKSRPS
สีไลท์สกาย
 
TOP20CSRPS
สีดีฟคลาวด์
 
TOP20RBGSRPS
สีนิวทรัลกรีน
             
TOP05BKSRPS
สีดีฟเอิร์ธ
 
TOP05NSRPS
สีนิวทรัลเอิร์ธ
   
 
   

รุ่น สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม % การสะท้อนแสง % ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์
XR20SISRCD/PS เงินเข้ม 79 15 99 0.24 60 12
XR15GOSRPS ทอง 78 15 99 0.25 50 12
XR15BSRCD/PS บรอนซ์ 76 8 99 0.28 18 9
XR15GSRCD/PS เทาเข้ม 74 7 99 0.29 13 9
XR15GNSRPS เขียวเข้ม 73 16 99 0.31 32 14
XR15BLSRPS น้ำเงิน 72 12 99 0.33 18 18
XR35SISRCD/PS เงิน 68 28 99 0.36 44 22
XR20SISRCD/PS
สี เงินเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 79
% แสงส่องผ่าน 15
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.24
% การสะท้อนแสง 60
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 12
XR15GOSRPS
สี ทอง
% การลดความร้อนจากแสงแดด 78
% แสงส่องผ่าน 15
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.25
% การสะท้อนแสง 50
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 12
XR15BSRCD/PS
สี บรอนซ์
% การลดความร้อนจากแสงแดด 76
% แสงส่องผ่าน 8
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.28
% การสะท้อนแสง 18
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 9
XR15GSRCD/PS
สี เทาเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 74
% แสงส่องผ่าน 7
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.29
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 9
XR15GNSRPS
สี เขียวเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 73
% แสงส่องผ่าน 16
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.31
% การสะท้อนแสง 32
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 14
XR15BLSRPS
สี น้ำเงิน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 72
% แสงส่องผ่าน 12
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.33
% การสะท้อนแสง 18
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 18
XR35SISRCD/PS
สี เงิน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68
% แสงส่องผ่าน 28
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.36
% การสะท้อนแสง 44
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 22
XR20SISRCD/PS
สีเงินเข้ม
 
XR15GOSRPS
สีทอง
 
XR15BSRCD/PS
สีบรอนซ์
 
XR15GSRCD/PS
สีเทาเข้ม
             
XR15GNSRPS
สีเขียวเข้ม
 
XR15BLSRPS
สีน้ำเงิน
 
XR35SISRCD/PS
สีเงิน
   

รุ่น สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม % การสะท้อนแสง % ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์
XP35BSRCD บอร์นซ์ 63 37 99 0.43 25 28
XAN20NSRPS ควันบุหรี่ 60 22 99 0.46 25 27
XR50SISRPS ฟ้าใส 54 47 99 0.53 27 37
XD30GNSRPS เขียว 54 30 99 0.53 15 32
XAP35NSRPS ควันบุหรี่ 52 35 99 0.55 19 35
XAP60GNSRPS เขียวใส 44 57 99 0.64 14 48
XAP50NSRPS ควันบุหรี่ 44 48 99 0.64 13 48
XP35BSRCD0
สี บอร์นซ์
% การลดความร้อนจากแสงแดด 63
% แสงส่องผ่าน 37
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.43
% การสะท้อนแสง 25
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 28
XAN20NSRPS
สี ควันบุหรี่
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% แสงส่องผ่าน 22
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.46
% การสะท้อนแสง 25
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 27
XR50SISRPS
สี ฟ้าใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 54
% แสงส่องผ่าน 47
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.53
% การสะท้อนแสง 15
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 32
XD30GNSRPS
สี เขียว
% การลดความร้อนจากแสงแดด 54
% แสงส่องผ่าน 30
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.53
% การสะท้อนแสง 15
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 32
XAP35NSRPS
สี ควันบุหรี่
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% แสงส่องผ่าน 35
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.55
% การสะท้อนแสง 19
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 35
XAP60GNSRPS
สี เขียวใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 44
% แสงส่องผ่าน 57
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.64
% การสะท้อนแสง 14
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 48
XAP50NSRPS
สี ควันบุหรี่
% การลดความร้อนจากแสงแดด 44
% แสงส่องผ่าน 48
% การลดรังสี UV 99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.64
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 48
XP35BSRCD
สีบอร์นซ์
 
XAN20NSRPS
สีควันบุหรี่
 
XR50SISRPS
สีฟ้าใส
 
XD30GNSRPS
สีเขียว
             
XAP35NSRPS
สีควันบุหรี่
 
XAP60GNSRPS
สีเขียวใส
 
XAP50NSRPS
สีควันบุหรี่
   

ส่วนประกอบของฟิล์มอาคารลามิน่าลูมาร์
  • ชั้นกาวพิเศษ (Mounting Adhensive) คุณสมบัติชั้นกาวพิเศษนี้ยึดโพลีเอสเตอร์ และอณูกระจกไว้ด้วยกันช่วยป้องกันอันตรายจากการแตกกระจาย (Shattering)
  • ชั้นแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์คุณภาพเยี่ยม (ชั้นที่ 1 ) เคลือบโลหะและ UV Absorbnt (Metallized Polyester Layer containing UV Absoubent) คุณสมบัติจะช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้เกือบ 80 % ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) มากกว่า 99%
  • ชั้นกาว (Laminating Adhensive) คุณสมบัติชั้นกาวที่ช่วยยึดแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ไว้ด้วยกัน
  • ชั้นแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์คุณภาพเยี่ยม (ชั้นที่ 2) คุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อนมีความเหนียวทนทาน
  • ชั้นสารกันรอยขูดขีดชนิดผลึกคริสตัลโปร่งในพิเศษ สิขสิทธิ์เฉพาะโรงงานผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงลามิน่าลูมาร์ (Scratch Resistant Coating) คุณสมบัติป้องกันไม่ให้ฟิล์มเป็นรอยขูดขีดให้สวยงามอยู่ได้นาน

ลามิน่าลูมาร์ ทุกรุ่นผลิตจากโพลีเอสเตอร์ชั้นเยี่ยมที่ผ่านการเคลือบอนุภาคป้องกันความร้อน UV Absorbent และกาวชนิดพิเศษช่วยยึดอณูกระจกไว้ ป้องกันอันตรายจากการแตกกระจาย (Shattering) ได้ดีเยี่ยม มีค่า Shading Coefficient ต่ำสุด เพียง 0.24 และค่า Performance Specifications ต่างๆ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน และวิธีการของ AIMCAL (Association of Industrial Metallzers Coaters and Laminators) และ ASHRAE จนเป็นฟิล์มอาคารยี่ห้อเดียวในเมืองไทยที่ได้ ISO 9001

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสี 3 ชนิด คือ รังสีอินฟราเรด (IR) 53% รังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) 3% แสงสว่าง 44% ความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ เกิดจากรังสีอินฟราเรด และแสงสว่างรวมกัน รังสีอินฟราเรด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่รู้สึกได้จากความร้อน โดยทั่วไปฟิล์มคุณภาพเยี่ยมเช่น ลามิน่าลูมาร์ จะป้องกันรังสีอินฟราเรดได้มากวกว่า 90% อยู่แล้ว ส่วนการทดสอบการลดปริมาณความร้อน (ซึ่งมีค่า % ลดรังสีอินฟราเรดรวมกับค่่า % ลดความร้อนจากแสงสว่าง) ควรวัดจากแสงแดดโดยตรงจะได้ผลที่ถูกต้องกวาการวัดปรมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากแหล่งกำเนิดความร้อนทั้งสอง มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังตารางต่อไปนี้
ชนิดของรังสี แสงแดด แสงสปอตไลท์
รังสีอัลตร้าตร้าไวโอเลต (100 - 400 nm) 3% น้อยมาก
รังสีอินฟาเรด (700 - 2400 nm) 53% 80 - 90 %
แสงสว่าง (380 - 780 nm) 47% 10 - 20 %
 
รังสีอัลตร้าไวโอเลต (100 - 400 nm)
แสงแดด 3 %
แสงสปอตไลท์ น้อยมาก
 
รังสีอินฟาเรด (700 - 2400 nm)
แสงแดด 53 %
แสงสปอตไลท์ 80 - 90 %
 
แสงสว่าง (380 - 780 nm)
แสงแดด 47 %
แสงสปอตไลท์ 10 - 20 %


ดังนั้นหากนำฟิล์มกรองแสงมาทดสอบค่าการลดปริมาณความร้อนจากแสงสปอตไลท์ หรือแสงจากหลอดรังสีอินฟราเรดจะให้ค่าสูงกว่าจากแสงแดด เพราะแสงจากสปอตไลท์รวมทั้งหลอดรังสีอินฟราเรดมีปริมาณรังสีอินฟราเรดสูงกว่าในแสงแดดมาก ซึ่งฟิล์มกรองแสงจะลดรังสีอินฟราเรดได้มากอยู่แล้ว ต่อไปจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นค่า % การลดความร้อนจากแสงแดดจะเป็นค่า% การลดความร้อนที่ถูกต้องที่สุด

สรุปวิธีการพิจารณาค่า % การลดความร้อนก่อนเลือกซื้อฟิล์มกรองแสง คือ
1. ต้องเป็น % การลดความร้อนจากแสงแดดโดยรวมเท่านั้น มิใช่เฉพาะแค่รังสีอินฟาเรด หรือค่าจากแสงสปอร์ตไลท์
2. ค่า % การลดความร้อนต้องเป็นค่าที่ทดสอบมาตรฐานโดย ASHRAE และ AIMCAL