ประเมิน
ราคาฟิล์ม

CTX 15 CH SR HPR

ชาโลค

ข้อมูลฟิล์ม CTX 15 CH SR HPR (ชาโลค)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 55%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 18%
% การลดรังสี UV 99%
% การสะท้อนแสง 6%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม