ประเมิน
ราคาฟิล์ม

CTX 40 CH SR HPR

ชาโคล

ข้อมูลฟิล์ม CTX 40 CH SR HPR (ชาโคล)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 43%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 43%
% การลดรังสี UV 99%
% การสะท้อนแสง 7%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม