ประเมิน
ราคาฟิล์ม

STEALTH 05 SR HPR

นิวทรัล แบล็ก

ข้อมูลฟิล์ม STEALTH 05 SR HPR (นิวทรัล แบล็ก)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 7%
% การลดรังสี UV 99%
% การสะท้อนแสง 12%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม