ประเมิน
ราคาฟิล์ม

STRATOS 70 SR HPR

ข้อมูลฟิล์ม STRATOS 70 SR HPR ()
% การลดความร้อนจากแสงแดด 49%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 69%
% การลดรังสี UV >99%
% การสะท้อนแสง 8%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม