ประเมิน
ราคาฟิล์ม

STEALTH 38 SR HPR

นิวทรัล แบล็ก

ข้อมูลฟิล์ม STEALTH 38 SR HPR (นิวทรัล แบล็ก)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 46%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 39%
% การลดรังสี UV 99%
% การสะท้อนแสง 11%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม