ประเมิน
ราคาฟิล์ม

AVS 60 SR HPR

นิวทรัล

ข้อมูลฟิล์ม AVS 60 SR HPR (นิวทรัล)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 59%
% การลดรังสี UV 99.9%
% การสะท้อนแสง 12%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม