ประเมิน
ราคาฟิล์ม

AIR 75 SR HPR

เคลียร์

ข้อมูลฟิล์ม AIR 75 SR HPR (เคลียร์)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 39%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 73%
% การลดรังสี UV 99.9%
% การสะท้อนแสง 9%
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม